W Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej mieści się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie. Obecnie bibliotekarzem jest Agnieszka Kloc. Filia posiada księgozbiór liczący 4500 woluminów. Co roku do biblioteki zapisuje się ok. 150 czytelników, głównie dzieci.