Dyrektor: Agnieszka Zagajewska

Pracownicy biblioteki: Alina Bryk, Agnieszka Kloc i Jolanta Sołtys.