Misją Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie jest popularyzacja czytelnictwa, dbanie o rozwój kulturalny mieszkańców, pamięć o przeszłości oraz tworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej
Motto biblioteki:
Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.

J. Lelewel

Wizja: Biblioteka miejscem przyjaznym, służącym lokalnej społeczności, gdzie pielęgnowane tradycje łączą się z teraźniejszością, a różne pokolenia mieszkańców mogą się integrować, spełniać swoje pasje i je rozwijać.