Jedną z ważniejszych form działalności biblioteki jest praca z dziećmi. W jej ramach prowadzone są zajęcia klubów 4H. Kluby te istnieją na terenie całej Polski, zajmują się edukacją pozaszkolną na terenach wiejskich.

Na terenie gminy Borzechów działają cztery kluby 4H: w GBP działa klub "Borzechowskie Gwiazdki", w Szkole Podstawowej w Borzechowie W szkole w Kępie od 2004 r. działa kolejny klub. Dzieci należące do klubu spotykają się także w bibliotece szkolnej w Borzechowie. Do klubów należy łącznie ok. 60 osób w różnym wieku (od 7 do 16 lat).
Przez kilka lat działalności prowadzono różne formy zajęć, poczynając od rękodzieła, poprzez projekty ekologiczne i regionalne. Dużym powodzeniem cieszą się:

  • różne techniki hafciarskie, a szczególnie haft krzyżykowy (obrazki, poduszki, serwetki)
  • ozdoby ze sznurka rolniczego (koszyczki, kapelusze, dzwonki, ample, laleczki, czarownice, sowy, grzybki, słoneczka, kwiaty),
  • techniki malarskie: wzornictwo na szkle, kubeczkach ceramicznych, tkaninach
  • ręcznie wykonane, oryginalne kartki pocztowe
  • stroiki świąteczne, dekoracje z suchych kwiatów, szyszek
  • plecionkarstwo wiklinowe
  • ozdobne książki oraz wiele innych.

W czasie zajęć klubowych dzieci poznają swój region, jego tradycje, kulturowe obrzędy i obyczaje. Wykonują tradycyjne palmy lubelskie (najwyższa miała 7.30 m wysokości), pisanki i inne ozdoby regionalne. Cyklicznie organizowane są spotkania obrzędowe związane ze świętami i rocznicami polskiego kalendarza.

W ramach ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy nasze korzenie" klub z Borzechowa przygotował "Kulinarny Pamiętnik Babci", w którym zamieszczone zostały przepisy na tradycyjne potrawy regionalne oraz spisane wspomnienia związane z kuchnią i wykonaniem potraw. Za ten album, ozdobiony ilustracjami i fotografiami klub zajął I miejsce i otrzymał główną nagrodę, którą była dwudniowa wycieczka do Warszawy. Od tego czasu (był to 1999 r.) kluby cyklicznie biorą udział w konkursach zarówno wojewódzkich jak i ogólnopolskich, często zajmując czołowe miejsca lub otrzymując wyróżnienia. Połączeniem projektów ekologicznych i regionalnych były m.in. prace:

  • "Odnawiajmy zasoby naturalne naszej miejscowości, aby żyło nam się czyściej i piękniej",
  • "Nie chcemy żyć w śmietniku",
  • "Rzeki, mokradła, stawy w gminie Borzechów"

W ramach realizacji projektów klubowicze przygotowali dokumentację zasobów naturalnych swojej gminy, porządkowali teren gminy, poznawali zagrożenia i szanse gminy. Plonem tych projektów są albumy, będące cennymi pamiątkami działalności klubów (wykorzystywane do pisania prac o terenie gminy). W 2002 r. klub z Borzechowa przygotował album o Hiszpanii, a klub z Kłodnicy- o Wielkiej Brytanii. Prace te wzięły udział w konkursie wojewódzkim "Paszport na całą Europę", gdzie zajęły I i II miejsce.

W maju 2001 r. przedstawiciele klubów z Borzechowa i Kłodnicy reprezentowali województwo lubelskie w Senacie RP, na konferencji "Oświata pozaszkolna na wsi". Zaprezentowali tam swoje prace na wystawie "Moje zręczne ręce". Po powrocie z Warszawy nasi mali uczestnicy konferencji zostali zaproszeni i wzięli udział w audycji o klubach 4H w Radiu Lublin.
Prace wykonane przez dzieci prezentowane są na stałej ekspozycji w GBP w Borzechowie, w filii w Kłodnicy, w szkole w Borzechowie i Kępie. Na wystawach w Urzędzie Gminy w Borzechowie można zobaczyć prace i dokumentację fotograficzną. Prace dzieci były wystawiane na ogólnopolskich spotkaniach klubów 4H (we Wrocławiu, Warszawie, Modliszewicach, Radomiu, Końskowoli), na Dniach Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w Zespołach Szkół w Bełżycach oraz w wielu innych miejscach. Kluby dokumentują swoją działalność i sukcesy w kronikach, będących cennym świadectwem życia społecznego.

Dzieci i młodzież stanowią ważną część społeczności lokalnej, od nich w przyszłości będzie zależał rozwój środowiska lokalnego. Prace ręczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność rozwijają wrażliwość, zdolności poznawcze, pobudzają wyobraźnię, rozwijają swoje możliwości, a tym samym zwiększa się ich aktywność społeczna i gospodarcza. Rzeczy wykonane przez dzieci są ozdobą domów rodzinnych, często są oryginalnymi prezentami dla rodziny i znajomych. W ten sposób dzieci od najmłodszych lat uczą się oszczędności, pracowitości, dokładności i mają świadomość, że nawet drobna rzecz wykonana własnoręcznie, sprawia dużą radość bliskim osobom.

Pierwszy klub w gminie powstał w 1996 r. i od tamtej pory staramy się zachęcać kolejne pokolenia dzieci do korzystania z biblioteki, poprzez nowe formy zajęć.